Chi Tiết Sản Phẩm

  • Hủ tiếu nước

  • Mã sản phẩm:
  • Giá: Liên Hệ

  • Hủ tiếu nam vang Nhân quán với nước lèo ngon tuyệt, đi kèm vói tôm tươi ngon chắc chắn sẽ mang đến trái nghiệm đặc biệt cho thượng khách

Hủ tiếu nam vang Nhân quán với nước lèo ngon tuyệt, đi kèm vói tôm tươi ngon chắc chắn sẽ mang đến trái nghiệm đặc biệt cho thượng khách